top of page
סט מושלם: סיפון משולב + וונטיל עם מסננת כולל משלוח עמוקה +צינור גמיש

סט מושלם: סיפון משולב + וונטיל עם מסננת כולל משלוח עמוקה +צינור גמיש

₪199.00Price

**לקבלת סט מושלם עד לחיבור לניקוז הביוב יש לרכוש גם "אביזרי צנרת משלימים להתקנת סיפון יחיד"**

סט זה מכיל סיפון משולב ומסננת עמוקה המאפשרת פינוי פסולת מהכיור בקלות 

סיפון משולב לכיור אמריקאי תוכנן כסיפון עם מספר מועט של חלקים במטרה לקבל סיפון אמין, קומפקטי ואיכותי ביותר,

לסיפון המשולב המיוצר בישראל אם תקן מאושר ממכון התקנים, מספר ייתרונות : 

מונע נזילות - כתוצאה מאיחוד רכיבים לסיפון המשולב מעט חיבורים והוא אמין מבחינת נזילות 

מפנה מקום - איחוד החלקים אפשר את הקטנת המוצר בכיותר מחצי ממערכת סיפון מקבילה

מונע סתימות - רוחב הצנרת המובנת בסיפון המשולב גדולה ב25% ממערכת סיפון רגילה דבר המונע סתימות

  • משלוח רגיל פנים ארצי - חינם

bottom of page